ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προβλήματα με το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

2015-03-30 12:52

Προβλήματα με το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Υπάρχουν εισακτέοι που δεν το έχουν κατοχυρωμένο

Δύο φουρνιές εισακτέων (2013-14 και 2014-15) στα τμήματα φιλολογίας ΑΠΘ και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης δεν έχουν κατοχυρωμένο από τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σύμφωνα με όσα παρατίθενται ως παράδειγμα σε ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον υπουργό Παιδείας για το εν λόγω πιστοποιητικό.

Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι με το Νόμο 3848/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την παράγραφο 22 (ε) του άρθρου 36 του ν.4186/2013 (Α 193) 2013, αφαιρείται η παιδαγωγική επάρκεια από τους αποφοίτους καθηγητικών σχολών που θα προκύψουν από όσους εισάγονται σε Τμήματα ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και εφεξής.

Όπως προειπώθηκε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παραθέτουν ως παράδειγμα τις περιπτώσεις των εισακτέων των τμημάτων Φιλολογίας ΑΠΘ και ΔΠΘ τα ακαδημαϊκά έτη 2013-14 και 2014-15.

Μάλιστα επισημαίνουν ότι «το τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ επέλεξε να κατοχυρώσει το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας μέσω της διάσπασης του προγράμματος σπουδών και του πτυχίου, υπονομεύοντας έτσι το επαγγελματικό μέλλον των αποφοίτων του. Γιατί σύμφωνα με το πρόγραμμα του τμήματος επαγγελματικά δικαιώματα φιλολόγου (ΠΕ02) μόνο όσοι απόφοιτοι έχουν επιλέξει το πρόγραμμα σπουδών που κατοχυρώνει το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας».

Δεδομένων των δυσμενών συνθηκών στην αγορά εργασίας και με την ανεργία να μαστίζει και τον κλάδο των εκπαιδευτικών, τα παραπάνω Τμήματα Φιλολογίας με την τακτική τους αυτή ωθούν τους αποφοίτους αναπόφευκτα σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, σε επί πληρωμή σεμινάρια και κάθε είδους ταχύρρυθμα προγράμματα εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης, με αμφίβολη την αναγνώρισή τους. Έτσι τελικά οι πτυχιούχοι πέφτουν θέματα ενός αθέμιτου ανταγωνισμού και μιας δια βίου «αξιολόγησης», που ουσιαστικά ακυρώνει τις σπουδές τους και το δικαίωμα στην εργασία.

Αντίθετα ήδη με Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 2433Β/12-09-2014, έχει ήδη κατοχυρωθεί η πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους αποφοίτους του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να μάθουν τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβεί ο υπουργός Παιδείας ώστε να αποκατασταθούν τα κατακερματισμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των καθηγητικών σχολών όλων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και να διατηρηθεί ο ενιαίος χαρακτήρας των προγραμμάτων σπουδών ώστε να μη διασπάται το φοιτητικό σώμα.

Καλόγηρος Βασίλειος

https://www.newsbeast.gr