ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις μονίμων σε νοσοκομεία της ΑΜ-Θ.

2015-10-16 13:34

Εκδόθηκε σήμερα απο τον ΑΣΕΠ η προκήρυξη για την πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων είκοσι έξι (226) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη θέσεων στα νοσοκομεία της χώρας. Η προκήρυξη 4Κ/2015 θα εκδοθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ εντός των ημερών.

Αναλυτικά οι θέσεις που έχουν προκηρυχτεί για τα νοσοκομεία της περιφέρειας ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:

1. ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ'' 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ: (1 θέση)

2. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ: (1 θέση)

3. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ: (1 θέση)

4. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ: (1 θέση)

5. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ: (1 θέση)

6. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ''ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ'' 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ: (1 θέση)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη αρχίζει στις 2 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 16 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).